Blue Flower

  

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Podmiot: Biuro Projektów Kolejowych S.A. w Lublinie

Dane teleadresowe:
BPK S.A. Lublin
ul. Okopowa 5
POLAND - UE - 20-022 Lublin
tel/fax: +48 81 472 54 01/02

Data publikacji strony internetowej: 16.08.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 14.01.2020

Data ostatniej aktualizacji Deklaracji dostępności: 22.01.2020

Informacja o dostępności

Serwis www.bpksa.pl oraz podstrony poświęcone BPK S.A. Lublin są stronami informacyjnymi. Zabierają zbiór informacji o podmiocie, dofinansowaniach UE oraz "RTC Software", ofercie handlowej i ogłoszenia. Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe/smartphone i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia. Wygląd witryny określają kaskadowe arkusze stylów CSS, po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika. Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. BPK S.A. Lublin nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych. Ponadto BPK S.A. Lublin jest dostępne dla każdego zainteresowanego bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, przynależność związkową, wyznanie, przekonania polityczne, niepełnosprawność, wiek, lub orientację seksualną.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Budynek BPK S.A. Lublin, ul. Okopowa 5

  • Do budynku prowadzi 1 wejście główne od ul. Okopowej,
  • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach,
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące (należy poprosić wcześniej pracownika BPK S.A. Lublin o pomoc w transporcie, a zostanie wówczas udzielona),
  • Wejście jest zabezpieczone przez agencję ochrony mienia (należy umówić się wcześniej telefonicznie lub elektronicznie na spotkanie),
  • W budynku są windy,
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3,4,5,
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji,
  • Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza j. migowego w godzinach pracy BPK S.A. Lublin, tj. w godz. 7.30 – 15.30 (należy wcześniej niniejszą prośbę zgłosić telefonicznie lub elektronicznie), 

Uwagi do serwisu internetowego i zapewnienie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej i podstron. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie go itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej BPK S.A. Lublin lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. BPK S.A. Lublin dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z kompletnym żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z kompletnym żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, BPK S.A. Lublin może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy BPK S.A. Lublin odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.W przypadku uwag, zauważonych błędów lub nieprawidłowego działania funkcji serwisu, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.12.2019.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

RPO_WL_2014_2020