Blue Flower

 

 

BPK S.A. Lublin w składzie Grupy

 Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ogłoszenie z dn. 27.10.2022r., w sprawie podziału Spółki.

1. Plan podziału Spółki - do pobrania;

2. Załączniki do planu podziału - do pobrania.

BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH - Nieruchomości Sp. z o.o.

NIP: 712-34-48-109, REGON: 524181020, KRS: 0001012910

Bank PKO S.A. O/Lublin nr. 62 1020 4900 0000 8702 3520 1400

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rekrutacja_asystent_projektanta_srk 


  Rekrutacja Asystent Elektryk