Blue Flower

 

 

  • Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, RPLU.01.02.00-06-0043/17, w ramach I Osi Priorytetowej – Badania i Innowacje, Działanie 1.2. Badania Celowe.

 

 

  • Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, w ramach I Osi Priorytetowej - Przedsiębiorczość i Innowacje - 1.2. Dotacje Inwestycyjne Dla Mikroprzedsiębiorstw.